III Międzynarodowy Kongres PTMŚiW


III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł

STAY IN THE GAME - Praktyczne zastosowania medycyny w sporcie.”

Data: 15 – 17 grudnia 2022 r.

Miejsce: Łódź

Wigilijne Spotkanie Naukowe

Więcej informacji na stronie Kongresu > www.kongres.ptmsiw.pl

3rd International Congress of Polish Muscles, Ligaments and Tendons Society

STAY IN THE GAME - Practical application of medicine in sport.”

Date: 15th – 17th December 2022

Place: Lodz, Poland

Scientific Christmas Meeting

More information on the Congress site> www.kongres.ptmsiw.plKONTAKT:

NAPISZ: biuro@ptmsiw.pl

ZADZWOŃ: +48 42 253 19 06

HARMONOGRAM wraz z KSIĄŻKĄ ABSTRAKTÓW z III Międzynarodowego Kongresu PTMŚiW do pobrania

TUTAJ

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł

pt.: "STAY IN THE GAME - praktyczne zastosowanie medycyny w sporcie".

W dniach 15-17 grudnia 2022 r. w Łodzi, odbył się z III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł pt.: "STAY IN THE GAME - praktyczne zastosowanie medycyny w sporcie", którego organizatorem było Polskie Towarzystw Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. Współorganizatorami byli: Medical Magnus Clinic, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii, Zakład Biomedycyny i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, DynamoLab Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Głównym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pod Patronatami Honorowymi: Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka, Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Filipa Nowaka, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Pana Pawła Czekalskiego oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Patronatów Naukowych udzieliły nam: Italian Society of Muscles, Ligaments & Tendons, International Muscles, Ligaments & Tendons Society, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Artroskopowe, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych, Polskie Towarzystwo Genetyczne.

Patronatów Sportowych udzieliły nam: Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek Badmintona, Polski Związek Baseballu i Softballu, Polski Związek Bokserski, Polski Związek Łuczniczy, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Sportów Wrotkarskich, Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Polski Związek Unihokeja.

Patronatów Medialnych udzieliły nam: TVP3 Łódź, Grupa inConferences.com, Portal medicalonline.pl, Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o., MEDtube sp. z o. o., Portal NET4DOCTOR, "Niedziela" - Tygodnik Katolicki, "Rehabilitacja w praktyce" - czasopismo i portal, "Fizjoterapia Polska" - czasopismo i portal, Studenckie radio ŻAK Politechniki Łódzkiej, Medfile Elektroniczna Dokumentacja medyczna - BioStat Sp. z o.o., portal haloDoctor.pl - BioStat Sp. z o.o., Magazyn LifeInŁódzkie.

III Kongres PTMŚiW był już trzecim (pierwszy Zjazd odbył się w 2016 r. w Spale, drugie Sympozjum odbyło się w 2019 r. w Łodzi) interdyscyplinarnym spotkaniem lekarzy różnych specjalizacji (w tym ortopedów i traumatologów), fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, trenerów, sportowców, przedstawicieli środowiska naukowego oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Zakres naukowy III Kongresu PTMŚiW obejmował medycynę sportową i rehabilitację (w szczególności urazów w różnych dyscyplinach sportu oraz sposobów ich leczenia), a także psychologię i dietetykę. Kongres skupiał się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu osiągnięć medycyny w sporcie. Głównym celem Kongresu była wymiana i poszerzenie wiedzy na temat zagadnień medycznych i okołomedycznych dotyczących urazów w sporcie i sposobów ich leczenia, umożliwiających powrót do pełnej sprawności. Podczas Kongresu odbywały się zarówno wykłady, jak i warsztaty, dzięki którym uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności.

Program naukowy III Kongresu PTMŚiW został przygotowany pod kierunkiem Przewodniczących Komitetu Naukowego: doktora Marka Krochmalskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł i Prezesa Medical Magnus Clinic, dr. n. med. Marka Kiljańskiego - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, prof. dr hab. n. med. Ewy Brzeziańskiej-Lasoty - Kierownik Zakładu Biomedycyny i Genetyki Katedry Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Zespołu Laboratoriów HumanLab UM w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Marty Woldańskiej-Okońskiej z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. zw. dr. hab. n. med. Jarosława Fabisia z Kliniki Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz prof. dr. hab. n. med. Dariusza Witońskiego ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Medical Magnus Clinic.

W III Kongresie PTMŚiW uczestniczyło ponad 150 wykładowców, ponad 300 uczestników oraz blisko 40 wystawców. Organizatorzy zapewnili udział wielu znakomitych wykładowców nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, wśród których należy wskazać takie osoby jak: prof. Nicola Maffulli, prof. Calogero Foti, prof. Per Hölmich, prof. Stefan Nehrer oraz dr Nils Lynen. Nasze zaproszenie przyjęli również wybitni lekkoatleci: Katarzyna Zdziebło oraz Adam Kszczot.

III Kongres PTMŚiW rozpoczął się w czwartek 15 grudnia 2022 r. Kongres otworzył doktor Marek Krochmalski - główny inicjator i pomysłodawca oraz przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego wydarzenia.

Przemówienia podczas uroczystego otwarcia wygłosili: Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi oraz Pani Iwona Łotysz - Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl. Goście zagraniczni zostali uhonorowani medalami 100 - lecia PKOl za zasługi w zakresie medycyny sportowej.

Pierwszy dzień obrad obejmował wykłady w następujących sesjach: „Achilles tendon - what's new”, „Bolesne kolano - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne”, „Kolano - postępowanie lecznicze”, „Trudne zespoły bólowe”, a także: „Psychologia i komunikacja w sporcie”, „Fizykoterapia w sporcie”, „Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie”, „Dieta sportowca”.

Drugi dzień Kongresu (piątek 16.12.2022 r.) obejmował wykłady w następujących sesjach: „Urazy i ból w sporcie”, „Miednica jako regulator i koordynator funkcji całego narządu ruchu”, „Obręcz biodrowa - klucz do wiedzy tajemnej”, „Urazy kończyny górnej”, „Diagnostyka radiologiczna w sporcie”, „Holistyczne podejście do rehabilitacji w sporcie”, „Powięź, łańcuchy synkinetyczne - przydatność w sporcie”, „Biologiczne metody leczenia – gojenie”, „Komórki macierzyste - leczenie, wyniki; biomateriały; rehabilitacja”, „Predyspozycje genetyczne u sportowców - czy warto badać?”.

Równocześnie podczas dnia pierwszego i drugiego Kongresu prowadzone były warsztaty, w trakcie których uczestnicy, oprócz wysłuchania wprowadzenia teoretycznego, brali udział w wykonywaniu badań i zabiegów takich jak: USG - za pomocą nowoczesnych aparatów, iniekcje dostawowe, diagnostyka i zabiegi fizjoterapeutyczne, reanimacja poszkodowanego. Wszystkie warsztaty, zarówno te dla fizjoterapeutów, jak i lekarzy, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Trzeciego dnia obrad (sobota 17.12.2022 r.) tematyka sesji naukowych przedstawiała się następująco: „Powrót do gry - ciężkie przypadki”, „Covid-19 a sportowcy”, „Motoryka sportowca”, „Prawo w sporcie”, „Monitorowanie wysiłku fizycznego sportowca”, „Uroda w sporcie”.

W tym dniu odbyła się również Sesja Młodych, w trakcie której młodzi naukowcy, ambitni studenci oraz rezydenci różnych dziedzin wygłosili referaty na temat swoich zainteresowań badawczych. Kolejne wystąpienia były niezwykle interesujące i inspirujące. Prezentowano tutaj wyniki obserwacji, badań, osiągnięte rezultaty i statystyki dotyczące realizowanych projektów.

III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł został pod względem naukowym, jak i organizacyjnym, bardzo wysoko oceniony zarówno przez uczestników oraz gości, jak i wystawców. Zwracano uwagę na wyjątkowo bogatą zawartość merytoryczną, możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami własnej dziedziny oraz dyscyplin pokrewnych, a także możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

W opinii uczestników całości dopełniły wydarzenia towarzyszące, takie jak wspólna kolacja powitalna oraz uroczysta Staropolska Kolacja Wigilijna, która odbyła się w obiektach Łódzkiego Klubu Sportowego.