III Międzynarodowy Kongres PTMŚiW


III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł

STAY IN THE GAME - Praktyczne zastosowania medycyny w sporcie.”

Data: 15 – 17 grudnia 2022 r.

Miejsce: Łódź

Wigilijne Spotkanie Naukowe

Więcej informacji na stronie Kongresu > www.kongres.ptmsiw.pl

3rd International Congress of Polish Muscles, Ligaments and Tendons Society

STAY IN THE GAME - Practical application of medicine in sport.”

Date: 15th – 17th December 2022

Place: Lodz, Poland

Scientific Christmas Meeting

More information on the Congress site> www.kongres.ptmsiw.plKONTAKT:

NAPISZ: biuro@ptmsiw.pl

ZADZWOŃ: +48 42 253 19 06