I Międzynarodowy Zjazd PTMŚiW


List Prezesa PTMŚiW, doktora Marka Krochmalskiego - 18 stycznia 2017 - przeczytaj

Harmonogram I Międzynarodowego Zjazdu PTMŚiW - pobierz

Szanowni Koledzy,

Udało się. Dzięki olbrzymiemu nakładowi pracy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, I Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł doszedł do skutku. Dziś możemy razem pracować nad nowymi standardami leczenia i rehabilitacji urazów tkanek miękkich bo jak mawiał Profesor Artur Dziak ” tkanka miękka jest królową ortopedii”.

Są tu dzisiaj z nami zarówno lekarze z najważniejszych ośrodków akademickich, doświadczeni fizjoterapeuci oraz lekarze i fizjoterapeuci na co dzień pracujący z kadrami narodowymi oraz w klubach sportowych. Nasi wykładowcy przedstawią sposoby diagnozowania i leczenia urazów nie tylko operacyjnie ale także zachowawczo, przedstawią programy rehabilitacyjne biorąc za cel jak najszybszy powrót zawodnika do treningu i startów. Wierzę, że skutkiem naszego Zjazdu będzie coraz lepsza opieka medyczna nad pacjentami, w tym przede wszystkim sportowcami. Ideą naszego Towarzystwa jest stworzenie zespołów lekarsko-fizjoterapeutycznych wzajemnie znających swoje warsztaty zawodowe, których działalność prowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia zawodników kontuzjowanych. Medycyna sportowa to nie tylko urazy ale również monitorowanie wysiłku sportowego, jego wspomaganie oraz praca nad psychiką zawodnika. Dzisiaj dołącza także genetyka i medycyna regeneracyjna aby móc wspierać sportowców na każdym etapie ich kariery zawodowej.

Mam nadzieję, że poziom naukowy przedstawionych referatów i organizacja Zjazdu zachęci Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach naukowych, których organizatorem będzie Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł.

Nasz wysiłek został zauważony i doceniony przez liczne patronaty i sponsoringi dzięki czemu Zjazd mógł dojść do skutku. Wszystkim Wam wspierającym serdecznie dziękuję.

Marek Krochmalski

Prezes Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

________________________________________________________________________________________________________________

Dear Sirs,

When we first met with Dr Krochmalski, the International Muscles Ligaments and Tendons Society was just a dream on paper, and we welcomed the Polish Chapter of the Society. It is therefore with great pleasure that I followed the tireless work that Dr Krochmalski put in the development of the art and science of muscles ligaments and tendons clinical practice and scientific research. This has culminated with this great congress: the first on many, it gathers together a vast array of specialists, reflective the multicultural and interdisciplinary soul of our International Society, here in Spala. I can only congratulate Dr Krochmalski for his vision, and I am proud to be here with you, in friendship and science.

Nicola Maffulli

Prezes In.Mu.L.T.S.

_________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł jest mi niezmiernie miło zaprosić do udziału w I Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł poświęconym aktualnym trendom w leczeniu urazów mięśniowo-więzadłowych.
Waga problemu urazów tkanek miękkich narządu ruchu, a także aspekty diagnostyki i terapii powoduje, iż z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu zaproszenie. Naszym zamierzeniem jest prezentacja wyników badań naukowych, dyskusja pomiędzy teoretykami i praktykami nad najważniejszymi aspektami tych uszkodzeń. Jestem przekonany, że efektem spotkania lekarzy i fizjoterapeutów będzie niezwykła przydatność, dla naszego środowiska, prezentacji bardzo wartościowych badań, które umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów. Organizatorom życzę sukcesów w przygotowaniach, a wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i spełnienia oczekiwań.

Dariusz Witoński

Przewodniczący Komitetu Naukowego