II Międzynarodowe Sympozjum PTMŚiW


HARMONOGRAM II Międzynarodowego Sympozjum PTMŚiW do pobrania > TUTAJ

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Łączymy Naukę z Praktyką! W tym roku we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Zakładem Biomedycynyi Genetyki oraz Kliniką Rehabiliacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznegow Łodzi zorganizowaliśmy II Miedzynarodowe Sympozjum pt.: Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowew sporcie. Celem tego wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń o urazach w sporcie i sposobach ich leczenia pomiędzy lakarzami, fizjoterapeutami oraz trenerami, a także zwiększenie świadomości trenerów i sztabów medycznych na temat zasad treningowych pozwalających na zmniejszenie skali występowania urazów zmęczeniowych u sportowców. Nasze Sympozjum to także moment uczczenia wyjątkowego jubileuszu 100-lecia PKOl i PZLA.
Życzę wszystkim uczestnikom owocnych obrad.
Marek Krochmalski
Prezes Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

=============================================================================================

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Jest nam niezmiernie miło, mogąc zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejną, drugą edycję Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł. Przed nami trzy dni bogatego programu, przedstawiającego szeroką gamę tematów związanych z tkankami miękkimi (i nie tylko) narządu ruchu. Jak wynika z zapowiedzi, w trakcie obrad poruszony zostanie niemal każdy aspekt, dotyczący nie tylko głównego tematu Sympozjum, ale również mikroprocesów w tkankach narządu ruchu, patofizjologii uszkodzonych tkanek, fizjoterapii w sporcie i rehabilitacji, a także aspektów psychologicznych i prawnych związanych z poruszonymi zagadnieniami. Życzymy naszym Gościom wrażeń nie tylko naukowych, ale także udanych kontaktów towarzyskich i uroczych spotkań z piękniejącą wciąż Łodzią, stale zachwycającą miejską secesją i postindustrialną architekturą.
Marta Woldańska-Okońska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum.

=============================================================================================

Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że dzięki współpracy interdyscyplinarnego środowiska naukowców i praktyków, uda się nam spełnić Państwa oczekiwania, a II Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł będzie dla Państwa okazją do pogłębienia wiedzy, doskonalenia warsztatu zawodowego, twórczej dyskusji a także miłych towarzyskich spotkań. Życzymy wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń nie tylko naukowych, lecz także udanych spotkań podczas spacerów śladami secesyjnej Łodzi.
Ewa Brzeziańska-Lasota
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum.

=============================================================================================


Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł, które odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2019 roku w Łodzi. Tematem przewodnim sympozjum są „Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie." Chcielibyśmy podkreślić wkład i znaczenie ortopedii w promowaniu zdrowia i aktywności wśród wszystkich osób bez względu na poziom aktywności, wiek i płeć w dzisiejszym społeczeństwie. Oczekujemy, że to spotkanie przyczyni się do opieki medycznej najlepszych sportowców, takich jak uczestnicy igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Naszym celem jest wspieranie otwartych innowacji w zakresie ortopedii poprzez komunikację i współpracę z różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych na tym sympozjum. Sympozjum obejmie najnowsze osiągnięcia w zakresie problemów ortopedycznych, leczenia urazów i wszystkich aspektów chirurgii mięśni, ścięgien i więzadeł, a także inne ekscytujące wydarzenia, zarówno edukacyjne, jak i rozrywkowe. Przygotowany program naukowy obejmuje wykłady plenarne, dyskusje panelowe, wykłady instruktażowe oraz prezentacje ustne. Mam nadzieję, że dołączycie Państwo do sympozjum PTMŚiW 2019 w Łodzi uczestnicząc w wymianie wiedzy naukowej. Do zobaczenia w Łodzi.
Dariusz Witoński
Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum.

=============================================================================================

Dear Sirs,
The II International Symposium on the Polish Society of Muscles Ligament s & Tendons is here ! Prof Krochmalski has yet a gain produced an outstanding programme of unique speakers to outline the latest advances in muscles, ligaments and tendons. The programme is crowded of leaders in the field, bearing witness to the international network that the Polish Society of Muscles Ligaments & Tendons has created. The audience will need to keep their ears well open, and their tablets out to take notes: words of wisdom will be heard only too often. I, for one, look forward to this meeting.
Nicola Maffulli
Prezes In.Mu.L.T

=============================================================================================

Dear Colleagues,
This is my first time in Poland and l’m very excited to be here. In addition to the appeal of Lodz, the possibility of sharing with you me experience was the main reason for accepting the kind invitation. For this meeting l’ve chosen two different topics that are my favorite: one is regarding the ACL and my personal approach to the treatment and the rehabilitation of this common lesion in sports medicine. The second one will highlight the importance of meniscus as a “ligamentous” structure of knee. I hope that you will find my lectures interesting and l’m anxious to discuss my thoughts with you.
Pier Paolo Mariani

=============================================================================================

Dear Polish Colleagues,
Physitherapists, and Motor Scientists, Dear Friends, The Second International Symposium of PolMuLTS is a strong step toward s the multidisciplinary treatment of soft tissues damages in Sports and Physical activity, frequent illnesses among sportsmen. The event is not only an outstanding catalyst for Polish Health system in the cure of MLTJ diseases, but in general for the Polish society on European Scientific region.
Congratulations, dear Presidents!
Calogero Foti

Sprawozdanie z II Międzynarodowego Sympozjum PTMŚiW
pt.: Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie

W dniach 12-14 grudnia 2019 r. w Łodzi, pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł pt.: „Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie”. Sympozjum zostało włączone w cykl wydarzeń wpisanych
w obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbywających się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Patronatów Naukowych i Sportowych udzieliły nam: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Italian Society of Muscles Ligaments and Tendons, International Muscles Ligaments and Tendons Society, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Artroskopowe, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Polski Związek Piłki Siatkowej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Narciarski, Polski Związek Sportów Saneczkowych, Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Kolarski oraz Polski Związek Biathlonu.
Sympozjum było kolejnym (pierwszy Zjazd odbył się w 2016 r. w Spale) interdyscyplinarnym spotkaniem ortopedów i traumatologów, fizjoterapeutów, trenerów, przedstawicieli środowiska naukowego oraz innych osób zainteresowanych w/w tematyką z całej Polski i z zagranicy.
W Sympozjum uczestniczyło ponad 90 wykładowców, ponad 300 uczestników oraz 35 wystawców
z branży ortopedycznej. Sympozjum odbyło się dzięki wsparciu Sponsorów. Głównymi Sponsorami wydarzenia były dwie organizacje: Fundacja Orlen DAR SERCA oraz firma ECO HARPOON.

II Międzynarodowe Sympozjum PTMŚiW rozpoczęło się w czwartek 12 grudnia 2019 r. Sympozjum otworzył doktor Marek Krochmalski główny inicjator i pomysłodawca Sympozjum oraz przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego wydarzenia. Podczas uroczystego otwarcia doktor Marek Krochmalski został uhonorowany przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pana Andrzeja Kraśnickiego medalem 100 - lecia PKOl.
Poza prezesem PKOl przemówienia okolicznościowe wygłosili także: Prezes Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Artur Olsiński, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera głos zabrał Robert Piekarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, a list od Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego odczytała Pani Joanna Sośniak.
W sesji otwierającej Sympozjum wystąpienia wygłosili między innymi: Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński - rektor UKSW w Warszawie, ksiądz Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, profesor Calogero Foti oraz profesor Dariusz Witoński.
W trakcie pierwszego dnia obrad swoje wykłady wygłosili również m.in. tak wybitni specjaliści jak: profesor Jarosław Fabiś, doktor Andrzej Czamara, profesor Małgorzata Ogurkowska, profesor Henrique Jones i profesor Pier Paolo Mariani. Tematy ich wystąpień skoncentrowane były wokół urazów więzadłowych stawu kolanowego, urazów więzadła krzyżowego przedniego oraz wysiłku fizycznego, zmęczeń i przetrenowania.
Drugi dzień Sympozjum (piątek 13.12.2019 r.) poświęcony był nie tylko złamaniom zmęczeniowym
i urazom mięśniowym ale także monitorowaniu i terapii fizykalnej w zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich i ocenie stanu funkcjonowania zawodnika. Obrady toczyły się jednocześnie w dwóch równoległych sesjach, w trakcie pierwszej omawiane były zagadnienia związane między innymi ze złamaniami zmęczeniowymi oraz urazami, w drugiej poruszano tematy dla fizjoterapeutów. Równocześnie odrębnie prowadzone były warsztaty, w trakcie których uczestnicy oprócz wysłuchania wprowadzenia teoretycznego brali udział w wykonywaniu badań i zabiegów takich jak: USG - za pomocą nowoczesnych aparatów, dobierali ortezy czy reanimowali poszkodowanego. Wszystkie warsztaty zarówno te dla fizjoterapeutów jak i lekarzy, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Trzeciego dnia obrad (sobota 14.12.2019 r.) odbyła się m.in. Sesja Młodych, w trakcie której młodzi, ambitni studenci oraz rezydenci różnych dziedzin wygłosili referaty na temat swoich zainteresowań badawczych. Kolejne wystąpienia były niezwykle interesujące i inspirujące. Prezentowano tutaj wyniki obserwacji, badań, osiągnięte rezultaty i statystyki dotyczące realizowanych projektów.
II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł zostało pod względem naukowym jak i organizacyjnym bardzo wysoko ocenione przez uczestników i gości. Zwracano uwagę na wyjątkowo bogatą zawartość merytoryczną, możliwość nawiązania kontaktów
z przedstawicielami własnej dziedziny oraz dyscyplin pokrewnych a także możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.
W opinii uczestników całości dopełniły wydarzenia integracyjne, takie jak wspólna kolacja powitalna oraz Staropolska kolacja wigilijna na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź.
Program naukowy Sympozjum został przygotowany pod kierunkiem Przewodniczących Komitetu Naukowego: doktora Marka Krochmalskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien
i Więzadeł i Prezesa Medical Magnus Clinic, prof. dr hab. n. med. Marty Woldańskiej-Okońskiej z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej - Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Ewy Brzeziańskiej-Lasoty z Zakładu Biomedycyny i Genetyki, Katedry Biologii i Mikrobiologii Medycznej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Dariusza Witońskiego ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Medical Magnus Clinic. Organizatorzy zapewnili udział wielu znakomitych wykładowców nie tylko z kraju ale i z zagranicy, wśród których należy wskazać takie osoby jak: prof. Nicola Mafulli, prof. Henrique Jones, prof. Alison V. September, prof. Pier Paolo Mariani, prof. Calogero Foti, dr Alessio Giai Via.