Rada Naukowa


Mamy zaszczyt poinformować, że w skład Rady Naukowej Towarzystwa wchodzą:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Witoński Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Brzeziańska – Lasota
Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Czamara Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Marcin Domżalski Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
Dr hab. n. med. Piotr Grzelak Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi