Komitet Organizacyjny


W skład Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł wchodzą:

Przewodniczący: dr Marek Krochmalski adres mailowy: zarzad@ptmsiw.pl
Wiceprzewodniczący: dr n. med. Marcin Milczarek
Pracownicy biura: Karolina Kamecka mobile: + 48 507 192 700
adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl
Ryszard Bielewicz mobile: + 48 790 770 087
adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl

Sponsorzy główni
www.sanofi.pl www.gunamed.pl

Sponsorzy

Współorganizator