List do Członków PTWŚiW


Łódź, dn. 16 maja 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Pragnę Was poinformować, że pod adresem www.ptmsiw.pl możecie odnaleźć stronę Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, gdzie zawarte są wszystkie informacje dotyczące Towarzystwa.

W podstronie Konferencje zawarta jest informacja o I Międzynarodowym Zjeździe, który zostanie zorganizowany w dniach 14 – 16 grudnia 2016 w COS w Spale. Tytuł Zjazdu: „Aktualne trendy w leczeniu i rehabilitacji urazów mięśni, ścięgien i więzadeł”. Serdecznie zapraszam zarówno do udziału w Zjeździe, jak i do zgłaszania własnych referatów.

Sesje wykładowe rozpoczną się pierwszego dnia o godz.15.00 i zakończą się ostatniego dnia ok. godz. 15.00. Wielu z nas uczestniczyło już w podobnym spotkaniu organizowanym w ramach Komisji Medycznej PZPN i nadal związanych jest z piłką nożną, dlatego też przewidujemy sesje ukierunkowane na urazowość w tej dyscyplinie sportu, w oparciu o materiały UEFA. Celem Zjazdu będzie, jak zawsze, połączenie nauki z praktyką. Chcemy usatysfakcjonować zarówno lekarzy jak i fizjoterapeutów, a tym samym wzmocnić wzajemne zrozumienie i współpracę.

Pierwszy dzień zakończymy Wieczorem Koleżeńskim w COS Spała. Po drugim dniu, ponieważ będzie to czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w ramach Zjazdu spotkamy się całą Naszą Rodziną na wspólnej Wigilii w Karczmie Spalskiej.

Zależy mi bardzo na wcześniejszym potwierdzeniu Waszej obecności. Ma to na celu lepsze przygotowanie się do Zjazdu od strony organizacyjnej. Rejestracji można dokonywać przez stronę: https://ptmsiw.pl/pl/rejestracja. W opłacie za udział w Zjeździe zawarte są już wszystkie koszty związane z Waszym uczestnictwem w obradach, posiłkach i spotkaniach towarzyskich.

Zwracam się do Was z jeszcze jedną prośbą. Ponieważ jest to początek działalności Towarzystwa, prosiłbym o zapłacenie składki członkowskiej za rok 2016. Ułatwi nam to początek przygotowań. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://ptmsiw.pl/pl/o_nas.

Chciałbym też poinformować, że dzięki naszej współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Mięśni, Ścięgien i Więzadeł i Włoskim Towarzystwem Mięśni, Ścięgien i Więzadeł, będzie możliwość uczestniczenia, na bardzo dobrych warunkach finansowych, w podobnym Zjeździe we Włoszech. Włoski zjazd odbędzie się w Parmie w dniach 2-3 grudnia 2016 r. P.T.M.Ś. i W. planuje zorganizować wyjazd grupy 9-cio osobowej. Warunkiem udziału jest dobra znajomość języka angielskiego

Gdyby potrzebne były dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, proszę pisać na adres: biuro@ptmsiw.pl


Marek Krochmalski

Orygnał listu do pobrania tutaj.