Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł.


Zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Mięśni, Ścięgien i Więzadeł.

W tym celu należy wypełnić deklarację członkowską (deklaracja do pobrania tutaj). Po wydrukowaniu deklarację należy wypełnić drukowanymi literami i po zeskanowaniu przesłać na adres: biuro@ptmsiw.pl.

Opłaty

Składka członkowska wysokości 10,00 zł za każdy miesiąc, co daje kwotę 120,00 zł na rok.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Towarzystwa: KBS 43 8591 0007 0370 0880 3032 0001.